Пятница, 26 Лютого 2021, 10.58.18
Вітаю Вас Гість | RSS

КАЛИНІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

ЗАВЕРШИЛАЯСЯ ОСНОВНА СЕСІЯ ЗНО-2020. ОЧІКУЄМО РЕЗУЛЬТАТИ
Меню сайту
Наше опитування
Який день тижня тобі подобається найбільше?
Всего ответов: 40
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Інклюзивна освіта

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ 

Інклюзія (від lnclusion – включення) – процес збільшення ступеня участі всіх громадян у соціальному житті.

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу.

Інклюзивна школа – заклад освіти, який забезпечує інклюзивну освіту як систему освітніх послуг, зокрема: адаптує навчальні програми та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання, використовує існуючі в громаді ресурси, залучає батьків, співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей, створює позитивний клімат у шкільному середовищі.

Діти з особливими освітніми потребами - поняття, яке широко охоплює всіх учнів, чиї освітні потреби виходять за межі загальноприйнятої норми. Воно стосується дітей з особливостями психофізичного розвитку, обдарованих дітей та дітей із соціально-вразливих груп (наприклад, вихованців дитячих будинків).

Діти з особливостями (порушеннями) психофізичного розвитку – мають відхилення від нормального фізичного чи психічного розвитку, зумовлені вродженими чи набутими розладами.

Залежно від типу порушення виділяють такі категорії дітей:

· з порушеннями слуху;

· з порушеннями зору;

· з порушенням інтелекту;

· із затримкою психічного розвитку;

· з мовленнєвими порушеннями;

· з порушеннями опорно-рухового апарату;

· зі складною структурою порушень (розумово відсталі, сліпі чи глухі, сліпоглухонімі та ін..);

· з емоційно-вольовими порушеннями та дітей з аутизмом.

Інтеграція – зусилля, спрямовані на введення дітей з особливими освітніми потребами в загальний освітній простір.

Відмінність понять «інтеграція» - «інклюзія»:

інтеграція – залучення учнів з особливими потребами до загальноосвітніх шкіл;

інклюзія – передбачає пристосування шкіл та їхньої загальної освітньої філософії й політики до потреб усіх учнів.

Інклюзія потребує змін на всіх рівнях освіти, оскільки це – особлива система навчання, яка охоплює весь різноманітний контингент учнів та диференціює освітній простір, відповідаючи на потреби учнів усіх груп і категорій.

Нормативно-правові документи, що стосуються впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітньому закладі

1. Указ Президента України «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні» від 16 грудня 2011 року № 1163/2011

2. Постанова КМУ прийнято від 18 липня 2012 року № 635 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2000 № 963», якою уведено посаду асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням до переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників

3. Постанова КМУ від 15 серпня 2011 р. № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

4. Розпорядження КМУ від 03 грудня 2009 року № 1482-р «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах до 2012 року»

5. Наказ МОНУ від 01 жовтня 2010 року № 912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання»

6. Наказ МОНУ та спорту № 329 від 13.04.2011 року «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»

7. Наказ МОНУ від 23.06.2011 року № 623/61 «Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні(міські) психолого-медико-педагогічні консультації»

8. Методичний лист МОНМС № 1/9-384 від 18 травня 2012 року «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

9. Методичний лист МОНМС від 26.07.2012 року № 1/9-529 Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання

10. Лист МОНМС від 02.04.2012 № 1/9-245 Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими освітніми потребами ЗНЗ

В основі інклюзивної освіти лежить право на освіту для всіх дітей, проголошене в ряді міжнародних документів:

1. Конвенція ООН про права інвалідів (2006)

2. Всесвітня декларація прав людини (1948)

3. Конвенції про права дитини (ООН, 1989)

4. Саламанкська декларація і Рамки дій з освіти осіб з особливими потребами (1994).

5. Джонтьенська декларація (1990)

Характерні особливості інклюзії

· Інклюзія –це процес.

· Інклюзія пов’язана з визначенням перешкод та їх подоланням.

· Інклюзія передбачає присутність, участь та досягнення.

· Інклюзія передбачає певний наголос на тих групах учнів, які підлягають «ризику» виключення або обмеження в навчанні.

Основні принципи інклюзивної школи

· всі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це виявляється можливим, не зважаючи на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними;

· школи мають визнавати й враховувати різноманітні потреби своїх учнів шляхом узгодження різних видів і темпів навчання;

· забезпечення якісної освіти для всіх шляхом розробки відповідних навчальних планів, застосування організаційних заходів, розробки стратегії викладання, використання ресурсів і партнерських зв’язків зі своїми громадами;

· діти з особливими освітніми потребами мають отримувати будь-яку додаткову допомогу, яка може знадобитися їм для забезпечення успішності процесу навчання;

· вони є найефективнішим засобом, який гарантує солідарність, співучасть, взаємоповагу, розуміння між дітьми з особливими потребами та їхніми ровесниками.

Переваги інклюзивної освіти для дітей:

· когнітивний, фізичний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей з особливими потребами;

· діти з типовим рівнем розвитку демонструють відповідні моделі поведінки дітям з особливими освітніми потребами і мотивують їх до розвитку та цілеспрямованого використання нових знань і вмінь;

· природне сприйняття і толерантне ставлення до людських відмінностей, розвиток чуйності, готовність до взаємодопомоги.

Переваги інклюзивної освіти для батьків:

· родини дітей з особливими освітніми потребами можуть отримувати підтримку з боку інших батьків;

· розуміння у чому розвиток їхніх дітей є типовим й у чому атиповим;

· активна участь у процесі навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами.

Переваги інклюзивної освіти для вчителів:

· більш глибоке розуміння індивідуальних відмінностей й особливостей дітей;

· ефективна співпраця з батьками та іншими фахівцями (спеціалістами з лікувальної фізкультури, дієтологами, логопедами, соціальними працівниками та ін.)

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

Розглядається як:

система освітніх послуг, що ґрунтується на:

· забезпеченні основного права дитини на освіту та

· права навчатися за місцем проживання, що

передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами, зокрема дитини з особливостями психофізичного розвитку, в умовах загальноосвітнього закладу.

Складові інклюзивної моделі освіти:

· Командний підхід

· Ефективне залучення членів родини

· Розробка “Індивідуального навчального плану”

· Адаптація та модифікація

· Створення позитивної атмосфери

· Підготовка педагогів

КОМАНДНИЙ ПІДХІД – це співпраця педагогів, фахівців та батьків, спрямована на реалізацію потенційних можливостей дитини з метою підготовки до незалежного життя в суспільстві.

· Фахівці - можуть надавати неоціненну допомогу у навчальному супроводі дітей з особливими освітніми потребами, задовольняти їхні індивідуальні потреби, а також надавати педагогам і батькам необхідну інформацію та рекомендації.

· Склад команди має залежати від особливостей психофізичного розвитку дитини, однак, обов’язково включати батьків учня.

· Мережа підтримки. Всі працівники та адміністрація школи, всі, хто працює з дитиною з особливими освітніми потребами, мають допомагати один одному, обмінюватися знаннями, намагатися максимально використовувати місцеві ресурси.

Ефективне залучення членів родини ґрунтується на:

· Визнанні того, що батьки є першими і головними вчителями дитини, сім'я є елементом стабільності в житті дитини, в той час як вихователі та вчителі весь час змінюються.

· Врахуванні індивідуальності, культури, інтересів, пріоритетів й потреб сімей.

· Регулярному обміні з батьками повною та неупередженою інформацією стосовно їхніх дітей.

· Урахуванні потреб дітей під час розробки навчальних та інших програм.

· Турботі про те, щоб послуги, які надаються сім'ям, були комплексними, скоординованими, гнучкими, доступними і відповідали потребам кожної родини.

Розробка “Індивідуального навчального плану”

· Індивідуальний навчальний план – це письмовий документ, який містить інформацію про дитину та послуги, які вона отримуватиме в закладі.

· Індивідуалізований навчальний план є орієнтиром для педагогів, батьків і фахівців під час роботи з дитиною.

· Розробляеться командою за погодженням батьків

· Після розробки індивідуалізованого навчального плану члени команди відповідальні за його реалізацію.

АДАПТАЦІЯ – змінює характер подачі матеріалу, не змінюючи зміст або концептуальну складність навчальної задачі.

МОДИФІКАЦІЯ – змінює характер подачі матеріалу шляхом зміни змісту або концептуальної складності навчальної задачі.

Адаптації:

· середовища

· характеру навчання - методи

· вказівок

· матеріалу

· поведінки учня/учнів/педагога

· організаційних навичок

· сенсорних потреб - приладь

Модифікації:

· скорочення змісту

· зменшення вимог до участі в роботі…

Створення позитивної атмосфери в шкільному середовищі

· Визнання та підтримка унікальності кожного (і педагога, і учнів)

· Батьки залучаються до навчально-виховного процесу.

· Можливості для соціальної взаємодії. Вчителі мають цілеспрямовано сприяти спілкуванню та взаємодії між учнями.

· Постійна соціальна взаємодія в різноманітних умовах, за різних обставин, в різних ситуаціях зближує учнів, виробляє емпатію, прихильність один до одного, усвідомлення індивідуальності кожного, відчуття захищеності.

Підготовка педагогів

· Методичні посібники

· Тренінги

· Консультації

· Система наставництва

· Програми з обміну досвідом

 

Інклюзивне навчання в 2015-2016 навчальному році

Наказ   93 -ОД  від 01.09.2015р. Про організацію інклюзивного   навчання в школі

 

Інклюзивне навчання в 2014-2015 навчальному році

Наказ № 129-ОД від  01.09.2014р. Про організацію інклюзивного навчання в школі

Наказ № 138-а - ОД від 05.09.2014р.    Про організацію інклюзивного навчання

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Февраль 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728